Her

January 15th 2010 - Evening :     Mehndi
                                             1-A Urmi Apartments
                                             College Road
                                             Nadiad

January 16th 2010- 8:30 am :    Ganesh Sthapan
                                            Bhojvakua’s Vadi
                                            Sindushipole Chakla
                                            Nadiad

January 16th 2010- 8:30 pm :     Raas Garba
                                             Kansara Sanskar Kendra
                                             Nana Kumbhnath Road
                                             Nadiad


His

January 15th 2010 - 8:30 AM:    

Ganesh Sthapan, Mandap Muhurt, Randal, Pithi
Location: At Home

January 15th 2010- 7:00 PM:   

Sangeet Sandhya

Location: Deepak Hall, Bhavnagar                                           

January 16th 2010- 1:00 pm : 

Jaan Prasthan

Location: From Home.


Our

January 17th 2010- 11:30 pm:    Wedding
                                             Adenwala Party Plot
                                             Santram Deri Road
                                             Nadiad

January 18th 2010- 11:30 pm:    Reception
                                            

                                             Bhavnagar